HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SP W GRZEGORZOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DATA GODZ. FORMA SPOTKANIA

20.09.2018r. środa

17:00

Zebranie inauguracyjne z dyrektorem szkoły,

Radą Pedagogiczną i pracownikami szkoły. Spotkanie z wychowawcami klas:

wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, ubezpieczenie uczniów; zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnętrznego szkoły, w tym z Programem wychowawczo –profilaktycznym, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, wymaganiami edukacyjnych formułowanych przez poszczególnych nauczycieli,

Sprawy organizacyjne i bieżące

październik 2018r.; terminy różne dla poszczególnych klas

 

Zebrania ogólne w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w SP i Gimnazjum

30.11.2018r.

piątek

17:00

Zebranie ogólne rodziców wszystkich klas

30 listopada 2018r.( piątek)

Konsultacje indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

13.12.2018r.

czwartek

17:00

Zebrania z wychowawcami klas.

Wstępne informacje indywidualne o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi

03.01. 2019r.

czwartek

  Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów, z wychowawcami klas: Informacje indywidualne o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

31.01.2019r.

czwartek

17:00

Spotkania z wychowawcami klas po klasyfikacji uczniów za I okres roku szkolnego 2018/2019

Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

luty/marzec

2019r.; terminy różne dla poszczególnych klas

 

Zebrania ogólne w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w naszej szkole.

04.04.2018r.

czwartek

18:00

Zebrania ogólne z wychowawcami klas                     w SP i Gimnazjum.

maj/czerwiec

2019; terminy różne dla poszczególnych klas

Zebranie ogólne z dyrektorem wg ogłoszenia

 

Zebrania ogólne w poszczególnych klasach wg terminów i godzin ustalonych przez wychowawców z uwzględnieniem potrzeb rodziców kilkorga dzieci w naszej szkole.

Informacje indywidualne o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi.

Klasyfikacja roczna: 14 czerwca 2019r.

 

 

 

  • Zebranie szkoleniowe dla rodziców uczniów III Gimnazjum i VIIISP: w marcu 2019r.
  • Spotkania szkoleniowe dla rodziców – wg ogłoszeń
  • Spotkania Rady Rodziców wg planu spotkań