Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami oraz wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice.
W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek.
Podstawę księgozbioru stanowi literatura dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla klas I-VI SP i kl. I-III G. W bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy atlasy, przewodniki i inne, z którego można korzystać w bibliotece. Dla nauczycieli wyodrębniona jest literatura pedagogiczna i metodyczna.
Biblioteka szkolna prowadzi półroczną i roczną statystykę wypożyczeń i ocenę stanu czytelnictwa. Co roku wybierany jest najlepszy czytelnik z klas I - III i najlepszy czytelnik z klas IV- VI oraz I-III gimnazjum w ramach całorocznego konkursu.

  REGULAMIN BIBLIOTEKI I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO - zobacz

 Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek 9.40 - 12.50
wtorek 9.40 - 11.50
środa 9.40 - 11.50
czwartek 9.40 - 10.45
piątek 8.45 - 11.45