Samorząd szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP GRZEGORZOWICE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Patrycja Krybus
Zastępca przewodniczącej Kaludia Lepiorz
Skarbnik Joanna Pluta
Członkowie
Dominika Kitel
Natalia Ignacy
Jakub Jurecki
Kinga Depta
Paulina Gawlik
Opiekun SU pani Karina Walach