DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018r. – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 11 - 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:


12 października 2018r. (Dzień Edukacji Narodowej)
10 - 12 kwietnia 2019 r. (Egzamin gimnazjalny)
15 - 17 kwietnia 2019 r. (Egzamin ósmoklasisty)

Dniami wolnymi, które zostaną odpracowane w soboty:

02. 11. 2018r. - odpracowany 22. 09. 2018r.
02. 05. 2019r. -
odpracowany 09. 02. 2019r.