DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019r. – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe w województwie śląskim: 13 - 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09 - 14 kwietnia 2020 r.

Ferie letnie: 29 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dniami wolnymi są również dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora szkoły są:
11 października 2019r.
(wyjazdowe działania szkoleniowe i organizacyjne rady pedagogicznej)

16, 17, 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

Dniami wolnymi, które zostaną odpracowane w soboty:

02. 01. 2020r. - odpracowany 14. 09. 2019r.
03. 01. 2020r. -
odpracowany 15. 02. 2020r.
12. 06. 2020r.
- odpracowany 30. 05. 2020r.