Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie terminów egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w 2019 roku


Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00

b) matematyka– 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty :

a) część humanistyczna / język polski – 03 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

b) część matematyczno-przyrodnicza / matematyka – 04 czerwca 2019 r. (wtorek)

c) język obcy nowożytny – 05 czerwca 2019 r. (środa)


Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019r.