Majowe święta w naszej szkole

70 minW dniu 30 kwietnia podczas uroczystej akademii uczciliśmy ważne święta obchodzone w naszym kraju w pierwszych dnia maja.

 

 

 

 

- 1 maja od 1889 roku na całym świecie obchodzone jest Święto Pracy, dzień ten upamiętnia walkę robotników o swoje prawa, między innymi o 8-godzinny dzień pracy.

- 1 maja 2004 roku to dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, mija 15 lat naszej aktywnej obecności w rodzinie państw europejskich.

- 2 maja to święto naszych barw ojczystych, w 2004 roku wprowadzono na mocy ustawy Święto Flagi Rzeczypospolitej. Tego samego dnia świętujemy Dzień Polonii i Polaków za granicą.

- Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe  obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polska konstytucja uchwalona 3.V.1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po dokumencie amerykańskim. Konstytucja nasza znosiła liberum veto i wolną elekcję i chociaż nie weszła w życie jest do dzisiaj dla wszystkich  Polaków powodem do dumy i dowodem umiłowania ojczystego kraju.

- 3 maja 1921 roku to dzień wybuchu III Powstania Śląskiego. Polacy walczyli o przyłączenie Śląska do Macierzy w czasie trzech powstań śląskich w roku 1919, 1920 i 1921. W tym roku mija więc 100 lat od czasu gdy zaczęła się  walka o przyłączenie Śląska do Polski.

Zaduma ale i radość udzieliła się wszystkim zgromadzonym na akademii, którzy chętnie włączyli się do śpiewu pieśni patriotycznych, a zaprezentowany przez klasę VI program artystyczny podkreślił podniosły charakter naszej uroczystości.

Eulalia Panek