Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie terminów egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku:


Termin egzaminu ósmoklasisty:

a)  język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka– 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty :

a)  język polski – 01 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

b)  matematyka – 02 czerwca 2020 r. (wtorek)

c) język obcy nowożytny – 03 czerwca 2020 r. (środa)


Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 19 czerwca 2020r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020r.