Ubezpieczenie NNW uczniów

Polisa nr 1033478295
Ubezpieczyciel: PZU S.A.
tel. infolinia 801 102 102 lub +48 22 566 55 55

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY

Zgłoszenie szkody telefonicznie- otrzymanie numeru zgłoszenia Wypisanie wniosku elektronicznie przez stronę internetową: www.pzu.pl umieszczony w zakładce: ,,zgłoś szkodę lub roszczenie” lub w wersji papierowej (druk do pobrania w jednostce PZU) 

Przesłanie wymaganej dokumentacji lekarskiej (skan mailowo lub kserokopię do jednostki PZU)